Quý vị có trả lương cho công nhân đúng tiêu chuẩn không?

IMG_1830

Luật Sư Trương Hoàng Phụng

Những luật lệ của Cali liên quan đến lương bổng và giờ làm việc của nhân viên rất dễ nhầm lẫn, ngay cả đối với các chủ nhân những cơ sở hay doanh nghiệp. Bài viết này sẽ giúp cho quý vị hiểu hơn về những đòi hỏi của luật pháp đối với lương tối thiểu và tiền lương giờ phụ trội để trả lương cho nhân viên đúng cách. Hãy kiểm soát lại lối vận hành của cơ sở thương mại của mình, và làm mọi việc cho hợp lệ ngay từ bây giờ – trước khi bị cơ quan thương mại của mình bị kiện ra tòa hoặc bị kiểm tra bởi Tiểu Bang California.

Lương Tối Thiểu

Bộ Luật Lao Động của Cali đòi hỏi tất cả mọi công nhân làm việc đều phải được trả một mức lương tối thiểu. Nếu cơ sở, doanh nghiêp không trả mức lương tối thiểu cho mỗi giờ làm việc của công nhân, họ có thể sẽ phải trả tiền phạt trả cho công nhân tất cả tiền lương còn thiếu.

Cái Sai Lầm trong việc Bao Lương

Trong nhiều trường hợp, chủ nhân đã bao lương một cách sai trái cho nhân viên thay vì trả tiền theo lương giờ. Nếu quý vị bao lương tháng (lương cố định) cho nhân viên của mình, hãy cẩn thận! Không phải ai cũng có thể hưởng lương tháng dưới luật Cali. Có một số điệu kiện một nhân viên phải hội đủ để có thể nhận lương tháng.  Ví dụ, nếu hưởng lương tháng, một nhân viên phải được trả ở mức gấp đôi cái lương tối thiểu của người ăn lương theo giờ. Hơn nữa, người hưởng lương tháng phải là nhân viên chuyên nghiệp, người có trách nhiệm quản lý, hoặc là người làm việc hành chánh. Những thợ làm móng, làm vườn, hay những nhân viên nhà hàng thông thương là phải được trả lương theo giờ – chứ KHÔNG phải lương tháng. Những ai lầm lẫn trả lương tháng cho những người không hội đủ điều kiện sẽ phải đóng tiền phạt.

Thêm vào đó, nếu một nhân viên được trả lương tháng nhưng không có nhận được số tiền gấp đôi mức lương tối thiểu thì chủ nhân đã vi phạm luật của Cali về lương tối thiểu. Để tính mức lương giờ của một người đang nhân lương cố định, luật pháp đòi hỏi tổng số tiền lương của năm được chia ra thành 52 tuần và từ đó chia tiếp bằng 40 tiếng của một tuần.

Lương Giờ Phụ Trội

Tại Cali, hầu hết công nhân có thể hưởng tiền lương cho giờ phụ trội.Điều này có nghĩa là những ai làm việc hơn 8 tiếng trong một ngày, hơn 40 tiếng trong một tuần, hoặc 7 ngày liên tiếp phải được trả tiền thêm cho công sực của họ. Một tuần có nghĩa là 7 ngày liên tiếp, thông thường là từ Chủ Nhật đến Thứ Bảy, nhưng có thể  khác. Lương giờ phụ trội là 1.5 lầnlương giờ bình thường của công nhân. Nếu chủ nhân không trả lương cho giờ làm phụ trội, có thể chủ nhân sẽ bị phạt vạ sẽ phải trả cho công nhân tất cả tiền lương còn thiếu.

Giờ Ăn Trưa và Giờ Nghỉ Mệt

Sau 5 tiếng làm việc, công nhân cần được nghỉ 30 phút không lương để ăn trưa. Họ không thể bị ép buộc làm việc trong giờ ăn trưa. Hãy cho họ xử dụng đầy đủ 30 phút, và hãy lưu giữ hồ sơ cho thấy nhân viên đã nghỉ bao lâu để ăn trưa.

Công nhân còn được hưởng 10 phút nghỉ giải lao có lương sau mỗi 4 tiếng làm việc hoặc phần nửa của 4 tiếng (tức sau khi 2.5 tiếng). Ví dụ, nếu làm việc 8 tiếng trong một ngày, họ cần đươc nghỉ giải lao 10 phút hai lần. Nhân viên có thể lấy giờ nghỉ đầu tiên sau 4 tiếng làm việc, nhưng có thể lấy cái giờ nghỉ thứ nhì sau khi 6.5 tiếng làm việc. Hãy treo lên quy chế bằng văn tự để nhắc nhở công nhân xử dụng giờ nghỉ. Nếu nhân viên bị đặt vào thế phải làm việc suốt để phải bỏ giờ nghỉ hay giờ ăn, họ phải được bồi thường cho sự mất mát này và trả thêm một giờ lương.

Nếu quý vị là chủ của một cơ sở thương mại, hãy nói chuyện với luật sư nếu quý vị có câu hỏi hoặc cần hướng dẫn hơn để bảo đảm là công nhân của quý vị đã được trả lương đúng cách. Chúng tôi có thể giúp quý vị tuân thủ đúng luật lệ để tránh những trở ngại trong tương lai. Phương cách hay nhất để tránh bị kiện hay bị bắt đóng tiền phạt nặng là vận hành cơ sở thương mại của mình theo đúng như luật pháp yêu câu ngay từ bây giờ.

Leave a Reply